ἀργός 1

ἀργός 1.
Grammatical information: adj.
Meaning: `shining white', also `quick, mobile' (Il.).
Dialectal forms: Myc. podako \/podargos\/? name of a cow; tomako \/stomargos\/? (s. στόμα); tumako \/thumargos\/ ?
Compounds: First member ἀργι- in ἀργί-πους, ἀργι-κέραυνος, ἀργι-όδων etc., cf. Sktd. r̥ji- in r̥ji-pyá- (s. αἰγυπιός). ἀργιλίπης s.v. For ἀργιόπους· ἀετός, Μακεδόνες read ἀργίπους. As last member cf. πόδαργος `with quick feet'.
Derivatives: ἀργᾶς, -ᾶ m. (Achae.), ἀργόλας m. (Suid.), type of snake. PN with regular accent shift Ἄργος m. (Od.; `quick', the dog of Odysseus) and Άργώ f. `the quick', name of the mythical ship (Od.). ἀργήεις s.s.v. ἀργής. On ἀργι- (s. comp.) ἀργινόεις (Β 647, 656); from here Άργινοῦσσαι. A neutr. s-stem in ἐν-αργής and in: 1. ἀργεσ-τής m. epithet of the southwind (νότος, Il.), and the westwind (Ζέφυρος, Hes.) `clear', also as name of the wind (with regular acc. shift) Άργέστης (Arist.); just for ἀργής Nic. Th. 592; 2. ἀργεννός \< *ἀργεσ-νός `shining white', an Aeolic form (Il.). On the t-stem ἀργής s.v.
Origin: IE [Indo-European] [64] *h₂rǵ- `white'
Etymology: Agrees with Skt. r̥jrá-, which points to *h₂rǵ-ro- \> *ἀργρος, which by dissimilation became ἀργός; ἀργι- agrees with Skt. r̥ji- (i : ro from a Caland-system). The root *-h₂(e)rǵ- is found in several languages: Lat. argentum (s. ἄργυρος), Skt. árjuna- `white, light', Toch. A ārki, B arkwi `white', Hitt. h̯arkiš `white, hell'. It is generally assumed that the meaning `white' and `quick' have the same source. S. ἄργεμον, ἀργής, ἄργυρος
Page in Frisk: 1,132-133

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

 • ἀργός — 1 shining masc nom sg ἀ̱ργός , ἀργός 2 not working the ground masc nom sg ἀ̱ργός , ἀργός 2 not working the ground masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Ἄργος — neut nom/voc/acc sg Ἄργος masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Ἀργός — masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αργός — I Πόλη (υψόμ. 40 μ., 24.239 κάτ.), του νομού Αργολίδος, έδρα του ομώνυμου δήμου. Χτισμένο στη θέση της αρχαίας πόλης, διατήρησε το ίδιο όνομα από πανάρχαια χρόνια. Σήμερα είναι ανεπτυγμένο εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο με ωραία ρυμοτομία.… …   Dictionary of Greek

 • αργός — ή, ό επίρρ. ά 1. ο χωρίς δουλειά: Αρκετούς μήνες τώρα ήταν αργός. 2. βραδυκίνητος, νωθρός: Σ όλα του ήταν πολύ αργός. 3. (εκκλησ.), ο τιμωρημένος με αργία ιερέας: Ο δεσπότης τον είχε κάνει αργό για τρεις μήνες. 4. ακαλλιέργητος: Το χωράφι ήταν… …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

 • Άργος — Sp Árgas Ap Άργος/Argos L sen. gr. polis ir dab. mst. P Graikijoje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

 • αργός — [аргос] εκ. праздный …   Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь)

 • Άργος Ορεστικό — Sp Árgas Orèstikas Ap Άργος Ορεστικό/Argos Orestiko L Š Graikija …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

 • Άργος Ορεστικό — Κωμόπολη (υψομ. 660 μ., 7.558 κάτ.) του νομού Καστοριάς. Βρίσκεται στην αριστερή όχθη του Αλιάκμονα. Αποτελεί έδρα του δήμου Ορεστίδος. Στη σημερινή του θέση βρισκόταν η αρχαία αιολική ομώνυμη πόλη, η οποία κατά την παράδοση είχε χτιστεί από τους …   Dictionary of Greek

 • Αμφιλοχία ή Αμφιλοχικόν Άργος — Πόλη που ίδρυσε ο Αμφίλοχος, γιος του Αμφιαράου και της Εριφύλης, όταν, γυρίζοντας μετά τον Τρωικό πόλεμο στο Άργος, βρήκε την κατάσταση εκεί δυσάρεστη και πήγε στην Ακαρνανία, που ολόκληρο το βόρειο τμήμα της λεγόταν τότε Α. (Θουκυδίδης, Β 68).… …   Dictionary of Greek

 • ἀργότερον — ἀργός 1 shining adverbial comp ἀργός 1 shining masc acc comp sg ἀργός 1 shining neut nom/voc/acc comp sg ἀ̱ργότερον , ἀργός 2 not working the ground adverbial comp ἀ̱ργότερον , ἀργός 2 not working the ground masc acc comp sg ἀ̱ργότερον , ἀργός 2… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.